Oferta.

Modelowanie biznesowe

Przełożenie celów biznesowych na strategie, działania i miary.
Definiowanie i segmentacja grup odbiorców.
Poszukiwanie nowych źródeł przychodów oraz dodatkowych sposobów monetyzacji dostępnych zasobów.
Przygotowanie P&L (rachunek zysków i strat) dla poszczególnych produktów i usług.


Zarządzanie procesami

Mapowanie i analiza procesów, identyfikacja strat procesowych, propozycja zmian, wdrożenie, mierzenie efektów, optymalizacja.
Zarządzanie zamianą w organizacji, restrukturyzacje, fuzje i przejęcia.
Tworzenie procesów sprzyjających zmianom kultury organizacyjnej i innowacjom.
LeanSixSigma


Strategie marketingowe

Rozwój nowych produktów i usług oraz precyzyjne dopasowanie istniejącej oferty do konkretnych grup odbiorców.
Pozycjonowanie cenowe w oparciu o zapotrzebowanie i konkurencje oraz podnoszenie wartości posiadanych produktów i usług.
Poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji oraz zwiększenie obrotów u obecnych dystrybutorów.
Przygotowanie narzędzi promocyjnych oraz poszukiwanie partnerów biznesowych.


Wsparcie sprzedaży

Trade marketing – zarządzanie obecnością produktów i usług w poszczególnych kanałach dystrybucji.
Shopper marketing – zwiększanie konwersji w punktach sprzedaży w oparciu o wiedzę o zachowaniu kupujących.
Budowa relacji z kluczowymi klientami – programy lojalnościowe, CRM, nagrody/premie/prezenty dla kluczowych kontrahentów.
Szkolenia sprzedażowe w oparciu o wiedzę dotyczącą oferty, konkurencji oraz technik sprzedażowych.


Skuteczna komunikacja

Przygotowanie strategii komunikacji ATL, BTL, Digital, Social Media, PR.
Poszukiwanie partnerów komunikacyjnych.
Tworzenie media planów.
Pozycjonowanie stron w Internecie oraz aplikacji w sklepach mobilnych.